HomeUit elkaar

Naast een overlijden, is een scheiding één van de meest traumatische ervaringen die een mens kan meemaken. Ze gaat immers gepaard met grote verliezen : dromen gaan in rook op, je verliest je partner, vrienden en familieleden, je derft inkomen en moet daardoor mogelijks van levensstijl veranderen, enz. Ook voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis die een onuitwisbare stempel drukt op hun leven.

 

In tegenstelling echter tot wie een overlijden meemaakt, geniet iemand die in een scheiding verwikkeld is niet noodzakelijk dezelfde sociale ondersteuning. Tekenen van rouw worden vaak op onbegrip onthaald ... Toch is het belangrijk dat ieder de ruimte krijgt om dit trauma op eigen tempo en met de best mogelijke steun te verwerken.

 

Ik wil graag zo'n steun zijn en heb me daarom gespecialiseerd in scheidingsbegeleiding voor kinderen en volwassenen. Met mijn boekje 'Eén hart, twee huizen' heb ik een leidraad gecreëerd als steun voor ouders die uit elkaar gaan en ik nodig je van harte uit om er gebruik van te maken. Daarnaast kunnen jij en je kind(eren) ook persoonlijk bij mij terecht met al jullie vragen en onzekerheden en dat zowel vóór als na de scheiding.