coaching, je relatie met jezelf

HomeCoachingje relatie met jezelf

Vanaf onze geboorte leren we om ons gedrag aan te passen aan de manier waarop andere mensen erop reageren : zijn de gevolgen prettig, dan herhalen we het zo vaak mogelijk maar als er negatieve consequenties aan verbonden zijn, dan doen we ons best om het te vermijden.

 

Er zijn ontzettend veel factoren die een invloed kunnen hebben op het gedrag dat we ons eigen maken in de loop van de jaren : onze persoonlijke sterktes en zwaktes, een ziek broertje, ouders die scheiden, religie, de plaats waar we opgroeien, slechte ervaringen in relaties, enz...

 

Daar waar je gedrag je op een bepaald ogenblik in de tijd iets positiefs oplevert, is het best mogelijk dat het je later in je leven plots in de weg gaat zitten. Het is bovendien niet ondenkbeeldig dat je gedurende lange tijd je gedrag zodanig aanpast aan je omgeving, dat je op een gegeven moment overvallen kan worden door het gevoel 'jezelf kwijt te zijn' en het besef dat de manier waarop je je leven leidt ver verwijderd is van wat je eigenlijk zou willen ...

 

Als coach ga ik samen met jou op zoek naar antwoorden op vragen zoals : Wie ben ik eigenlijk en in hoeverre stemt dat overeen met hoe andere mensen mij zien ? Hoe 'word' ik terug wie ik diep vanbinnen 'ben' ? Wat wil ik bereiken in mijn leven en hoe zet ik die dromen om in werkelijkheid ? Welke factoren in mijn leven ervaar ik als storend en hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan ? ... Eens je voor jezelf een antwoord hebt gevonden op deze vragen kan je bewuste keuzes maken die leiden tot een bevredigender en gelukkiger leven !