coaching, je relatie met je familie

HomeCoachingje relatie met je familie

Relaties met familieleden verschillen van alle andere relaties die je hebt. Ze maken deel uit van je leven vanaf de dag dat je geboren wordt en de manier waarop je ze beleeft zal heel bepalend zijn voor hoe jij in je latere leven je eigen relaties aangaat. Familiale banden zijn heel complex. Geschillen tussen familieleden kunnen erg heftig en extreem zijn en kunnen van invloed zijn op je partnerrelatie, de band met je kind(eren), ...

 

Ik nodig je uit om een stapje terug in de tijd te zetten : Hoe waren al die relaties die de grondslag vormen van je huidige situatie ? Wat heb jij ervaren en kan je je een beeld vormen van hoe het voor andere leden van je gezin was ? Hoe zijn de onderlinge relaties tot stand gekomen ? Wat liep er mis ? Wat moet er voor jou gebeuren om het evenwicht te herstellen ? Hoe kan je dat realiseren ?

 

Als je voor jezelf alles op een rijtje hebt gezet kan je ervoor kiezen om in gesprek te gaan met je familieleden. Dat kan door hen te betrekken in de coaching, of door (samen) te kiezen voor 'gezinsbemiddeling'. Beide opties hebben als doel om de dialoog tussen de betrokkenen (terug) op gang te brengen in een veilige omgeving en met de gepaste ondersteuning.

 

De ervaring leert ons dat dit soort gesprekken tussen familieleden enorm verhelderend en bevrijdend kunnen werken.