Bemiddeling, wat is bemiddeling

HomeBemiddelingwat is bemiddeling

Bemiddeling is een eenvoudige en vaak efficiënte manier om zelf conflicten op te lossen met behulp van een bemiddelaar. Ze gebeurt op vrijwillige basis en kan dus niet doorgaan als één van de partijen ertoe gedwongen wordt. Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden buiten de context van de bemiddeling, ook als het later tot een rechtszaak zou komen.

 

Tijdens een eerste ontmoeting vindt er een verkennend gesprek plaats waarin gepolst wordt naar ieders verwachtingen en waar eventuele vragen beantwoord worden. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Dit gesprek is niet bindend : na deze eerste 'verkenningsronde' beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet.

 

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Ik stel me daarbij meerzijdig partijdig op, wat betekent dat ik zonder voorkennis of vooroordeel beurtelings en met een even grote betrokkenheid luister naar ieders behoeften, verlangens en bezorgdheden en daarbij zorgvuldig jullie individuele belangen bewaak. Indien nodig zal ik jullie op deskundige manier informeren, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf. Oplossingen die jullie samen bedenken zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door derden en bieden een groter draagvlak voor de overeenkomst die er uiteindelijk uit de bus komt.

 

Als jullie tot een akkoord zijn gekomen, kan dat vastgelegd worden in een schriftelijk bemiddelingsakkoord dat ter homologatie aan de rechter kan worden voorgelegd, waardoor het de waarde van een vonnis krijgt. Is het belangrijk voor je dat de overeenkomst meteen in voege gaat en wil je niet wachten op de goedkeuring van de rechter, dan kan je de overeenkomst laten beschrijven bij een notaris zodat ze onmiddellijk afdwingbaar wordt.